Ευκαιρίες εργασίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Ηλεκτρονικού (ΑΤΕΙ/ΑΕΙ)
 • Επιθυμητή εμπειρία στη συντήρηση/εγκατάσταση/θέση σε λειτουργία μηχανών
 • Τεχνική αντίληψη για ικανότητα αυτόνομης εργασίας και επίλυσης προβλημάτων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και επιπλέον προσωπικά benefits απόδοσης
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης στην εταιρεία
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και υποστήριξη
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο elchema@elchema.gr