Οικονομικά Στοιχεία/Ισολογισμοί

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012), τα στοιχεία ισολογισμού της εταιρείας.

Τα αρχεία είναι διαθέσιμα προς κατέβασμα σε ψηφιακή μορφή αρχείου .pdf. Για να μπορέσετε να τα διαβάσετε στον υπολογιστή σας, ή να τα εκτυπώσετε παρακαλούμε “κατεβάστε” δωρεάν τον Adobe Reader από τη σελίδα της ACROBAT η πατήστε στον σύνδεσμο ΛΗΨΗ ACROBAT READER

Διαθέσιμα Οικονομικά Στοιχεία

Αρχεία διαθέσιμα προς download.

Οικονομικά Στοιχεία Εταιρείας

Αρ. ΓΕΜΗ 007693401000 • ΑΦΜ 998398747 • ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών
Δραστηριότητα: Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών.
Εδρα: Καλαμβόκη 56, 15127 Μελίσσια
Τηλ.: +30 (210) 8103354
E-mail: elchema@elchema.gr
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Νοέλλα Παλιγγίνη