Συσκευασία

Η Elchema παρέχει στην ελληνική αγορά επιλεγμένα συστήματα πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς συσκευασίας που ξεχωρίζουν για την υψηλή τους αποδοτικότητα, εκμηδενίζουν τα διαστήματα «εκτός λειτουργίας» (down time) και τις απώλειες από απορριπτέα υλικά συσκευασίας, ελαχιστοποιούν τους χρόνους αλλαγής και καθαρισμού των εξαρτημάτων και εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη επιτήρηση της παραγωγής.

Συσκευασία

 • Θερμοφορμαριστικές μηχανές (BLISTER/TRAYS)
 • Φακελοποιητικές μηχανές
 • Συσκευαστικές στερεών / υγρών
 • Κλειστικές περιεκτών
 • Εγκαταστάσεις/Μηχανήματα για καθαρισμό, ξηρά αποστείρωση, γέμισμα, κλείσιμο και επικόλληση ετικετών σε φύσιγγες, φιαλίδια, μπουκάλια
 • Εγκαταστάσεις για έκπλυση, αποστείρωση/αποπυρετογόνωση, γέμισμα, κλείσιμο και επικόλληση ετικέτας σε φύσιγγες, φιαλίδια, μπουκάλια, καρπούλες (cartidges)
 • Πλήρεις γραμμές ή μεμονωμένα μηχανήματα για τη συσκευασία φαρμάκων σε σύριγγες μίας χρήσεως
 • Μηχανήματα μετρήσεως δισκίων, καψουλών και κουφέτων σε μπουκάλι
 • Γεμιστικές/Κλειστικές μηχανές σωληναρίων (μεταλλικών, πλαστικών laminated)
 • Γεμιστικές/Κλειστικές μηχανές για βαζάκια
 • Κυτιοθετικές μηχανές, κάθετες και οριζόντιες
 • Μηχανές για τo γέμισμα και σφράγισμα σκληρών καψουλών
 • Επισυσκευαστικές μηχανές αυτόματης ομαδοποίησης και περιτύλιξης
 • Εγκιβωτιστικές μηχανές
 • Συστήματα παλετοποίησης ρομποτικής τεχνολογίας
 •