Πελατολόγιο

Η Elchema εξοπλίζει με μηχανήματα και δίνει καινοτόμες λύσεις στο σύνολο της φαρμακοβιομηχανίας. Αναγνωρίζεται ως ένας στρατηγικός συνεργάτης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον χώρο.

Ενδεικτικό πελατολόγιο :