Πιστοποίηση & Εκπαίδευση

Η σύγχρονη ευρωπαϊκή και αμερικανική νομοθεσία, η οποία διέπει τη βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών και τροφίμων απαιτώντας την τήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας και προβλέποντας αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας των προϊόντων, έχει επιφορτίσει με αυξημένες ευθύνες τις εταιρείες παραγωγής.

Η υποχρέωση προσαρμογής και η ανάγκη ανταπόκρισης της βιομηχανίας στους αυστηρούς αυτούς κανόνες επιβάλλει την πιστοποίηση των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων από εξειδικευμένο προσωπικό και απαιτεί σωστές και ολοκληρωμένες μεθόδους ελέγχου, με τη χρήση ειδικών πιστοποιημένων οργάνων αναφοράς και συσκευών μέτρησης υψηλής ακρίβειας.

Η αναγκαία αυτή πολιτική απαιτεί την άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή και διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου καθώς και για το χειρισμό των μηχανημάτων και τη φροντίδα των εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας βελτίωσης της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του.

Η Elchema συνεργάζεται σε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της πιστοποίησης με την εταιρεία DOC, προσφέροντας πρωτόκολλα, εκτέλεση πιστοποίησης και μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπευθύνους ποιοτικού ελέγχου αλλά και διοργανώνοντας, με επιμέλεια και μεθοδικότητα, ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που επικεντρώνονται σε θέματα πιστοποίησης (Validation) και εκπαίδευσης των υπευθύνων παραγωγής.