Στείροι Χώροι

Στη διαδικασία παραγωγής ευαίσθητων προϊόντων, όπως αυτά που παράγει η φαρμακοβιομηχανία, είναι απόλυτα αναγκαίοι οι διαβαθμισμένοι χώροι παραγωγής, όπως οι «στείροι χώροι» – χώροι δηλαδή, απαλλαγμένοι από κάθε είδους μικρόβια και μικροσωματίδια. Οι χώροι αυτοί διαμορφώνονται από ειδικά συναρμολογούμενα επίπεδα στοιχεία (panels), χωρίς σχισμές, γωνίες ή κρυφές εσοχές, για να καθαρίζονται εύκολα, ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση ρύπων.

Προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά ρύπων από τις μετακινήσεις του προσωπικού μέσα στους διαβαθισμένους χώρους, απαιτείται ειδικός ρουχισμός, τον οποίο οφείλουν να φορούν οι εργαζόμενοι. Για τον καθαρισμό των χώρων αυτών απαιτούνται εξειδικευμένα υλικά καθαρισμού που εμποδίζουν τις επιμολύνσεις και την ανάπτυξη μικροβίων.

Η Elchema διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαμόρφωση των διαβαθμισμένων χώρων (χωρίσματα/panels, Laminar Flow και Pass Through Boxes), καθώς και υλικά εξυγίανσης (sanitization) και ένδυσης του προσωπικού σε αυτούς.